MEMBERS

MEET US

OUR MEMBERS

STATE COMMITTEE

IM VIJAYAN

Chief Patron of KSMA

BINU JOSEPH

President of KSMA

JAYARAJ

General Secretary of KSMA

FAHAD A

Treasurer of KSMA

ASHKAR BASHEER

Vice President of KSMA

SANTHOSH KUMAR

Join Secretary of KSMA

VISHNU K

Joint Secretary of KSMA

JOSHY JHONY

Executive Member of KSMA

VIVEK

Executive Member of KSMA

AKHIL

Executive Member of KSMA

NATIONAL REFEREES

BINU JOSEPH
SAJAN PP
VISHNU K
FINAS CT
MANOJ MAHADEVA
ASHKAR BASHEER
MUJEEB RAHIMAN
VIJAYAKUMAR
RAJMOHAN
GOPAKUMAR CP

IFMA Muay Thai Certified instructors

Khan-15

Khan-13

Ashkar Basheer
Pu Chuay Ajarn
Red and Silver Mongkhol 

Khan-13

Vishnu k
Pu Chuay Ajarn
Red and Silver Mongkhol 

Khan-13

Fahad. A
Pu Chuay Ajarn
Red and Silver Mongkhol

Khan-12

MUJEEB RAHMAN. KM
Khru
Red and Yellow Mongkhol

Khan-11

Joshy johny
Pu Chuay khru
Red and white Mongkhol 

Khan-11

Vivek A S
Pu Chuay khru
Red and white Mongkhol

Khan-10

JAYAKRISHNAN K
Red Mongkhol 

Khan-10

SAJAN.P.P
Red Mongkhol 

Khan-10

Vaisakh P.S
Red Mongkhol 

Khan-10

SANTHOSH KUMAR K
Red Mongkhol 

Khan-10

VIJAYA KUMAR(Ajay Kumar)
Red Mongkhol 

Khan-10

SHAJIL S
Red Mongkhol 

Khan-10

Rajmohan VR
Rwd Mongkhol

Khan-10

Sudhi.S.Pillai
Red Mongkhol 

Khan-10

ARJUN A P
Red Mongkhol 

Khan-10

NITHIN PS
Red Mongkhol 

Khan-10

Abir Ashraf
Red Mongkhol 

Khan-10

SUBHESH   M
Red Mongkhol 

STATE REFEREES

Dr Abdul Salam

Anil Kumar CT 

Anoop Chacko

Vivek AS

Faisal 

Sooraj

Reshma Ramesh Kumar

Princy VP

Sheeba N

Adeeb KS

Muhammed Dilshad 

Sudhi S Pillai

Eldhose Varghese

ROSHAN P REJI 

MUHAMMED IRSHAD P

Jayakrishnan k

RAJESH NAIR

Muhammed Fouzan KP

MK Shanmukhan

Haris MP

Arun Prasad 

VENUGOPALAN. V

SUBHESH   M

Firos Rahman. CK

Abdul Raheem E

Naveen.M.R.K

Midhun Raj

PRABEESH KUMAR KC

RAJESH  R U

Sabeesh Jith. Y. M

Muhammad Shafeeq

Muhammed Shuhaib SK

SREEKUTTAN . K

Usman Rahim

VAISAKH R S

ANIL KRISHNAN